Политика возврата и гарантийные условия
Обратите внимание: возврат средств по услугам, оказанным в полном объеме, не осуществляется.

Возврат средств возможен в случаях:
— невозможности осуществить указанную услугу в оговоренные ранее сроки (при условии, что заказчик не согласен с новыми предложенными сроками выполнения);
— по запросу заказчика, если подрядчик еще не приступил к выполнению услуги.

Заявление может быть подано путем отправки электронного письма на [email protected] или же заполнением контактной формы на странице infinity.potolok.com, или же звонка по телефонам, указанным в разделе контакты.

Возврат средств осуществляется в течение 7 банковских дней после подачи заявления, начиная с момента подтверждения факта совершения платежа Заявителем и подтверждения его платежных данных (дата и сумма платежа, ФИО плательщика, способ оплаты).
Гарантийные обязательства выполняются в соответствии с заключенным договором и гарантийным талоном, который выдается после подписания Акта приема-передачи.
С текстом типового гарантийного талона вы можете ознакомиться ниже:


Підрядник гарантує механічну цілісність матеріалів, стійкість фарб, форму стелі, достатнє натяжіння стелі, фіксацію встановлених Підрядником освітлювальних приборів та додаткових конструкцій.

На механічну цілісність стелі, стійкість фарб та форму стелі встановлюється гарантійний строк — 12 років, починаючи з дня, наступного за датою підписання Акту приймання-передачі.

На форму стелі, достатнє натяжіння стелі, зафіксованість встановлених Підрядником освітлювальних приборів та додаткових конструкцій встановлюється гарантійний строк — 2 роки, починаючи з дня, наступного за датою підписання Акту приймання-передачі.

Протягом гарантійного строку Підрядник зобов'язується безкоштовно та у короткий строк усунути будь-які недоліки предметів гарантії, що виникли, якщо Замовником було дотримано умови гарантії.


Умови гарантії:

1. Температурний режим приміщення, в якому встановлена натяжна стеля, повинен бути в межах від +5С до +50С.

2. Не допускати затоплення. У випадку затоплення з верхнього поверху необхідно виключити усі електромережі, що знаходяться у місці затоплення та якнайшвидше викликати Підрядника. Забороняється виконувати самостійний злив води.

3. Не ремонтувати стелю самостійно чи за допомогою інших осіб.

4. Не встановлювати у стелю самостійно додаткові освітлювальні прибори чи виконувати заміну ламп чи діодних стрічок (окрім замін, що не потребують демонтажу стелі).

5. Не доторкатися до стелі гострими, колючими та ріжучими предметами. Не допускати інших механічних пошкоджень стелі.

6. Не використовувати хімікати та сильнодіючі господарські засоби.